११ धुरमा बनेको २ तले पुरानो पक्की घर मुल्य रु. १ करोड मात्र ।– - Gateway Shopping, Holding Company of Gateway Portfolio Investment Company Pvt. Ltd
SUBTOTAL :

Gateway Services and Technology

Gateway Services Land & Building
११ धुरमा बनेको २ तले पुरानो पक्की घर मुल्य रु. १ करोड मात्र ।–

११ धुरमा बनेको २ तले पुरानो पक्की घर मुल्य रु. १ करोड मात्र ।–

Gateway Services Land & Building
Short Description:
कन्काई रोड, बिर्तामोड देबि क्याम्पस छेउ,उत्तर फर्केको सम्पर्क नं. ९८५२६४३३९६

Product Description

 ११ धुरमा बनेको २ तले पुरानो पक्की घर, मुल्य  रु. १ करोड मात्र 

कन्काई रोड, बिर्तामोड देबि क्याम्पस छेउ,उत्तर फर्केको 

सम्पर्क नं. 9851095522