८.५ धुरमा बनेको ३ तले पक्की घर मुल्य रु. १ करोड ३० लाख मात्र ।– - Gateway Shopping, Holding Company of Gateway Portfolio Investment Company Pvt. Ltd
SUBTOTAL :

Gateway Services and Technology

Gateway Services Land & Building
८.५ धुरमा बनेको ३ तले पक्की घर मुल्य रु. १ करोड ३० लाख मात्र ।–

८.५ धुरमा बनेको ३ तले पक्की घर मुल्य रु. १ करोड ३० लाख मात्र ।–

Gateway Services Land & Building
Short Description:
८.५ धुरमा बनेको २.५ तले पक्की घर मुल्य रु. १ करोड ३० लाख मात्र ।– कन्काई रोड, बिर्तामोड ,उत्तर फर्केको सम्पर्क नं. 9851095522

Product Description

८.५ धुरमा बनेको ३ तले पक्की घर मुल्य रु. १ करोड ३० लाख मात्र ।–

कन्काई रोड, बिर्तामोड ,उत्तर फर्केको 

सम्पर्क नं. 9851095522